Motorový chladič (vzduchové chladenie)

Motorový chladič pre spaľovacie motory malých výkonov, napríklad pre RC modely, je typ pasívneho chladiča, ktorý sa použije na zväčšenie plochy povrchu motora a tým aj zvýšenie účinnosti tepelnej výmeny. Môže mať tvar prstenca alebo z jednej strany uzavretého valca s rebrami, ktoré sa nasunú alebo naskrutkujú na valec motora, alebo rôzne tvarované ploché pláty. Vyrábajú sa z materiálov, ktoré dobre vedú teplo.

Rez modelárskym motorom. Chladič je označený číslom 7.