Mullah

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Mulla)

Mullah alebo mulla môže byť:

  • duchovný najnižšieho stupňa v šiitskom islame alebo čestný titul učenca, divotvorcu a podobne (najmä u sunnitov) alebo šiitský duchovný vôbec alebo (najmä v Indii a okolí a v býv. Sovietskom zväze) akýkoľvek moslimský duchovný, pozri mullah (islam)
  • koryto efemérneho toku v Indii, pozri efemérny tok
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.