Multiplexor (angl. multiplexer, anlg. skr. mux) je elektronické zariadenie, ktoré zlučuje niekoľko signálov pre prenos jednou prenosovou trasou. Signály na konci trasy môže rozdeľovať zariadenie s opačnou funkciou, nazývané demultiplexor.

Schematické znázornenie spoločnej funkcie multiplexoru a demultiplexoru pre časový multiplex.

Pri najbežnejšie používanej forme multiplexingu - v čase - sa čas na jednu vzorku prenášaného signálu rozdelí na kratšie úseky a vzorky jednotlivých signálov sa prenášajú v týchto kratších úsekoch. Pre úspešnú rekonštrukciu všetkých vzoriek musí byť samozrejme demultiplexor zosynchronizovaný s multiplexorom.

O druhoch multiplexovania (časový a pod.) pozri pod multiplex (spôsob prenosu).


Použitie multiplexorov upraviť