Nádychové potápanie

potápanie bez dýchacieho prístroja

Nádychové potápanie alebo apnea je potápanie bez dýchacieho prístroja, len so zásobou vzduchu v pľúcach, ktorú potápač vytvorí nadýchnutím sa nad hladinou vody. Bežne sa používa aj anglický názov freediving, free-diving alebo apnea diving, alebo slovenský termín voľné potápanie.

Junko Kitahama stúpa k hladine s monoplutvou

História upraviť

Už od čias staroveku sa ľudia potápali za obživou, cennými komoditami (špongie, perly), cennosťami z potopených lodí a na pomoc vo vojenských operáciách (odstraňovanie podmorských barikád, poškodzovanie nepriateľských lodí). Niektorí potápači sa ponárali do hĺbok, ktoré podľa vtedajších vedcov a lekárov nemohol človek prežiť. Prvý potvrdený a zaznamenaný hĺbkový ponor je z roku 1911, keď grécky potápač Yorgos Haggi Statti pomohol talianskemu námorníctvu vyloviť stratenú kotvu z hĺbky 77 metrov. Zlatá éra súťažného nádychového potápania sa začala až v polovici 20-teho storočia, od kedy jednotlivci z celého sveta stále prekonávajú hĺbkové rekordy. Rekreačné nádychové potápanie sa stalo príjemnou voľnočasovou aktivitou pre širokú verejnosť až koncom 20-teho storočia aj vďaka komerčnej dostupnosti kvalitnej výbavy (silikónová maska, plastové a laminátové plutvy, neoprénový oblek). V súčasnosti existuje mnoho škôl a klubov, ktoré organizujú kurzy nádychového potápania pre širokú verejnosť.

Súťažné nádychové potápanie upraviť

Športové súťaže v nádychovom potápaní zastrešuje Medzinárodné združenie pre rozvoj nádychového potápania (angl. International Association for Development of Apnea, AIDA) a Svetová federácia pre potápačské aktivity (angl. World Confederation of Underwater Activities, CMAS).

Súťažné nádychové potápanie sa vo všeobecnosti rozdeľuje do troch kategórií:

 1. Statická apnea (označenie STA) je zadržanie dychu na čas s ponorenou tvárou v plytkej vode, najčastejšie v bazéne
 2. Dynamická apnea je plávanie pod vodou na vzdialenosť, najčastejšie v bazéne. Skladá sa z dvoch disciplín:
  • Dynamická apnea s plutvami (označenie DYN)
  • Dynamická apnea bez plutiev (označenie DNF)
 3. Hĺbkové potápanie má štyri hlavné disciplíny (rovnaké pre AIDA aj CMAS):
  • Hĺbkové potápanie s konštantným závažím (Constant Weight, označenie CWT) je dosahovanie čo najväčšej hĺbky pomocou vlastného pohonu s plutvami a s konštantnou záťažou (tj. bez odhodenia záťaže). Potápač sa pohybuje pozdĺž lana, ale lana sa môže dotknúť iba raz (pri otočení v hĺbke)
  • Hĺbkové potápanie s konštantným závažím bez plutiev (Constant Weight without Fins, označenie CWN) je dosahovanie čo najväčšej hĺbky pomocou vlastného pohonu bez plutiev a s konštantnou záťažou (tj. bez odhodenia záťaže). Potápač sa pohybuje pozdĺž lana, ale lana sa môže dotknúť iba raz (pri otočení v hĺbke)
  • Hĺbkové potápanie s voľným ponorom (Free Immersion, Označenie FIM) je dosahovanie čo najväčšej hĺbky pomocou rúčkovania po lane
  • Hĺbkové potápanie s premenlivým závažím (Variable Weight, označenie VWT) je dosahovanie čo najväčšej hĺbky za pomoci záťaže, ktorú potápač po dosiahnutí maximálnej hĺbky pustí a vystupuje vlastnými silami pozdĺž lana
 • Hĺbkové potápanie bez obmedzení (No Limits, označenie NLT) je extrémna disciplína na dosahovanie čo najväčšej hĺbky za pomoci záťažového systému bez obmedzenia. Po dosiahnutí maximálnej hĺbky potápač vystupuje za pomoci vztlakového zariadenia, najčastejšie vzduchového vaku. Táto disciplína nie je oficiálne zaradená medzi súťažné disciplíny.

Rekreačné nádychové potápanie upraviť

Rekreačné nádychové potápanie je obľúbená voľnočasová aktivita spojená so šnorchlovaním. Potápač šnorchluje (pláva na vodnej hladine s maskou a šnorchlom, ktoré mu umožňujú dýchať s tvárou ponorenou do vody a pozorovať prostredie pod hladinou) a príležitostne sa ponára do bezpečných hĺbok aby mohol zblízka pozorovať podvodný svet.

Lov harpúnou na nádych upraviť

Relatívne kontroverzným odvetvím nádychového potápania je lov rýb harpúnou. V našich podmienkach sa lov harpúnou považuje za pytliactvo a patrične sa trestá. V niektorých prímorských krajinách ako Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko či Francúzsko má lov harpúnou na nádych dlhoročnú tradíciu a považuje sa za šport.

Oficiálne svetové rekordy v nádychovom potápaní (AIDA) upraviť

 • Constant Weight
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), -101 metrov
  • muži: Alexej Molčanov (Rusko), -128 metrov
 • Constant Weight, without fins
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), -70 metrov
  • muži: William Trubridge (Nový Zéland), -101 metrov
 • Static Apnea
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), 9 minút 2 sekundy
  • muži: Stéphan Mifsud (Francúzsko), 11 minút 35 sekúnd
 • Dynamic Apnea
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), 237 metrov
  • muži: Goran Colak (Chorvátsko), 281 metrov
 • Dynamic Apnea, without fins
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), 182 metrov
  • muži: Mateusz Malina (Poľsko), 226 metrov
 • Variable Weight
  • ženy: Nanja van den Broek (Holandsko), -130 metrov
  • muži: Stavros Kastrinakis (Grécko), -140 metrov
 • No limit
  • ženy: Tanya Streeterová (USA), -160 metrov
  • muži: Herbert Nitsch (Rakúsko), -214 metrov
 • Free Immersion
  • ženy: Natalia Molčanovová (Rusko), -91 metrov
  • muži: William Trubridge (Nový Zéland), -121 metrov

Slovenské národné rekordy upraviť

 • Constant Weight
  • ženy: Katarína Linczényiová, -93 metrov
  • muži: Juraj Karpiš, -97 metrov
 • Constant weight apnea without fins
  • ženy: Katarína Linczényiová, -50 metrov
 • Static Apnea
  • ženy: Katarína Linczényiová, 6 minút 0 sekúnd
  • muži: Karol Možucha, 6 minút 35 sekúnd
 • Dynamic Apnea
  • ženy: Katarína Linczényiová, 151 metrov
  • muži: Martin Zajac, 179 metrov
 • Dynamic Apnea, without fins
  • ženy: Andrea Zetochová, 110 metrov
  • muži: Michal Rišian, 150 metrov
 • Free Immersion
  • ženy: Katarína Linczényiová, -75 metrov
  • muži: Martin Zajac, -62 metrov

Externé odkazy upraviť