Potápanie

pobyt a pohyb človeka pod vodou za pomoci technického vybavenia alebo bez neho

Potápanie je pobyt a pohyb človeka pod vodou za pomoci technického vybavenia alebo bez neho. Osoba, ktorá sa (pracovne, športovo či inak) potápa, sa volá potápač.

Rozlišujeme:

Potápačský šport upraviť

Potápačské športy patria medzi športy uznané Medzinárodným olympijským výborom. Medzinárodným strešným orgánom potápačských športov je Svetová konfederácia potápačských aktivít (franc. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, CMAS).

Svetová konfederácia zahrnuje v sekcii športu nasledovné potápačské športy:

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Potápanie