Národný výbor

rozlišovacia stránka

Národný výbor môže byť:

 • v rokoch 1945 – 1990 orgán štátnej správy v Česko-Slovensku:
  • na úrovni miest, obcí a mestských obvodov:[1]
   • miestny národný výbor (MNV) - v obciach, a neskôr pripojených častiach Prahy
   • mestský národný výbor (MsNV)
   • obvodný národný výbor (ObNV)
  • na úrovni okresov (okrem Brna, Ostravy a Plzne) - okresný národný výbor (ONV)
  • v rokoch 1945-1948 tiež na úrovni zemskej - zemský národný výbor (ZNV)
  • od roku 1949 bola zemská úroveň nahradená úrovňou krajskú - krajský národný výbor (KNV)
  • v rokoch 1949-1954 pôsobil v niektorých mestách jednotný národný výbor (JNV), ktorý spájal funkciu mestského národného výboru a okresného národného výboru
  • Praha mala Národný výbor hlavného mesta Prahy (NVP), Bratislava podobne Národný výbor hl. mesta SSR Bratislavy (NVB)
 • ústredný český politický orgán v roku 1848, pozri Národný výbor (1848)
 • politická organizácia združujúca väčšinu českých politických strán v Českom kráľovstve ako súčasti rakúskej časti Rakúsko-Uhorska) v rokoch 1916 – 1917, pozri Národný výbor (1916 – 1917)
 • (skrátené) pomenovanie pre Národný výbor československý
 • v Česko-Slovensku (a počas SNP) v rokoch 1944 – 1990: zastupiteľský orgán štátnej moci a správy v obciach, mestách, obvodoch veľkých miest, častiach niektorých obvodov Prahy a Bratislavy, v okresoch a krajoch (resp. do roku 1949 v krajinách), pozri Národný výbor (1944 – 1990)

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. Kultúra, Časopis pre Jazykovú kultúru a terminológiu Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, 1991, str. 229, Online
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.