Národno-demokratická strana

Národno-demokratická strana, skratka NDS, bola politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie v rokoch 19941995.

Národno-demokratická strana vznikla vo februári 1994 odštiepením zo Slovenskej národnej strany. Zanikla 25. marca 1995 zlúčením s Demokratickou úniou Slovenska na Demokratickú úniu.

Politici Národno-demokratickej strany

upraviť

Články o politikoch Národno-demokratickej strany sú uvedené v kategórii Politici NDS.