Nástenné zdvíhadlo

Nástenné zdvíhadla sa používajú na zdvíhanie alebo ťahanie bremien pri montáži, alebo tvoria časť zdvíhacieho mechanizmu žeriavov.. Pripevňujú sa na stenu budovy alebo na oceľovú konštrukciu žeriava. Nástenné zdvíhadlo bežnej konštrukcie pre únosnosť Q = 250kg, s výškou zdvihu H = 7m. Plášť bubna je obyčajne hladký alebo má na svojom povrchu jeden žliabok na vedenie a navíjanie lana do skrutkovice. Na zväčšenie krutového momentu na kľuke sa používajú ozubené súkolesia. Pre nosnosť do 1000kg stačí jedno čelné súkolesie, pre 1000 až 10 000kg dve alebo tri čelné súkolesia. Niekedy sa používa jedno nesamosvorné skrutkové súkolesie. Zdvíhadlá so skrutkovým súkolesím majú menšie rozmery, sú ľahšie, lacnejšie, majú však malú účinnosť.

Na zadržanie zaveseného bremena používa sa pri zdvíhadlách malej únosnosti s čelným súkolesím zubový držiak, najčastejšie obyčajná pásová brzda so zubovým držiakom. Pri nástenných zdvíhadlách so skrutkovým súkolesím sa používajú kotúčové, kuželové alebo prstencové samočinné spúšťacie brzdy.

Pracovník otočí kľukou silou = 10 až 15kg pri obvodovej rýchlosti kľuky v = 1 až 0,7 m / s; pri občasnom používaní zdvíhadla môže byť sila = 25 i viac kg. Polomer kľuky r = 350 až 400mm. Kľuka má byť 1,0 až 1,1m nad podlahou. Rukoväť kľuky má byť otočná drevená alebo z oceľovej rúrky. Keď sú na tom istom hriadeli dve kľuky, musia byť proti sebe natočné o 120°.

ZdrojUpraviť

  • Chochola, K. a kolektív : Stroje; Bratislava 1955