Nástup bol časopis, ktorý vychádzal na Slovensku od roku 1939.

Titulný list dvojtýždenníka Nástup.

Celý názov a podnázov časopisu bol Nástup : mladej slovenskej autonomistickej generácie, neskôr Časopis mladej slovenskej generácie.

Bol to radikálny dvojtýždenník mladej ľudáckej generácie, ktorý s dôrazom nastoľoval základné otázky politického, hospodárskeho (priemysel, obchod, peňažníctvo, poľnohospodárstvo) aj kultúrneho života. Hodnotovo bol najbližšie vtedajšej Hlinkovej ľudovej strane HSĽS. Uvádzal orientované príspevky o zahraničných Slovákoch. Mal rubriku Študentské aktuality (akademické ale aj stredoškolské), Časové obrázky, Poznámky - s krátkymi útočnými príspevkami a uverejňoval aj recenzie kníh.

S radikalizmom Nástupu niektorí činitelia neboli spokojní. Mal aj vybielené miesta. Svoje postoje si Nástup bránil (pozri List priateľom Nástupu in Nástup, roč. VIII, 1940, č. 7, s. 106-108), časopis bol zakázaný výmerom Prezídia Policajného riaditeľstva v Bratislave, zákaz bol neskôr odvolaný.

Viac o časopise: Časopis Nástup ako faktor slovenskej politiky v 30. rokoch 20. storočia / Juraj Kríž. In: Verbum historiae : vedecký časopis Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Bratislava : Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského č. 2 (2014), s. 43-76. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/Verbum__Historiae_2-2014.pdf

Redaktor a vydavateľ upraviť

 • majiteľ, vydavateľ a zodpovedný redaktor : Ján Ďurčanský
 • redaktor redaktorský kruh : Andrej Zummer
 • redaktorský kruh : Jozef Ambruš, Jozef Cieker, Fero Galan, Arved Grébert, Štefan Horváth, Ferd.Jurkovič, Jozef Kirschbaum, Jozef Kosorin, Jožo Paučo

Periodicita upraviť

 • začal vychádzať v apríli 1933
 • 1933 - roč. I. - 16 čísiel - 196 s.
 • 1934 - roč. II. - 11 čísiel - 126 s.
 • 1935 - roč. III. - 24 čísiel - 272 s.
 • 1936 - roč. IV. - 24 čísiel - 264 s.
 • 1937 - roč. V. - 24 čísiel - 252 s.
 • 1938 - roč. VI. - 10 čísiel - 112 s.
 • 1939 - roč. VII. - 24 čísiel - 296 s.
 • 1940 - roč. VIII. - 20 č. - 264 s. - vychádzal do 20. októbra 1940

Časopis v elektronickej podobe upraviť

Zdroje upraviť

 • NÁSTUP. In Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 - 1944. Zost. Michal Fedor. Martin : Matica slovenská, 1969. 550 s.
 • NÁSTUP. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.