Númenor je fiktívny ostrov ľudí, vyskytujúci sa v diele J.R.R. Tolkiena Silmarillion.

Tvar a členenie

upraviť

Obrysom pripomínal päťramennú hviezdu alebo päťuholník, ktorého stredná časť merala asi dvestopäťdesiať míľ od severu na juh aj od východu na západ, a ťahalo sa z neho päť veľkých polostrovných výbežkov. Númenorčania ich pokladali za samostatné oblasti a volali sa Forostar (Severná zem), Andustar (Západná zem), Hyarnustar (Juhozápadná zem), Hyarrostar (Juhovýchodná zem) a Orrostar (Východná zem). Stredná časť sa volala Mittalmar (vnútrozemie).