Narodnyj komissariat vnutrennich del

(Presmerované z NKVD)

Narodnyj komissariat vnutrennich del, skr. NKVD (po rusky Народный комиссариат внутренних делНКВД Prehrať ukážka, doslova Ľudový komisariát vnútra), bol ekvivalent ministerstva vnútra v ZSSR v rokoch 1917 – 1946. V roku 1934 prevzal aj úlohy OGPU (Zjednotená štátna politická správa, teda štátna polícia) a ďalších bezpečnostných a väzenských služieb. V roku 1941 bola z neho naopak štátna polícia vyčlenená do nového útvaru nazývaného NKGB (od roku 1946 MGB, od roku 1954 KGB). V roku 1946 bol NKVD premenený na ministerstvo vnútra.

Emblém NKVD

NKVD bola zodpovedná za sovietske politické utláčanie počas stalinizmu, najmä za stalinské represie. Spravovala systém gulagov nútenej práce, deportovala celé národy a roľníkov označených ako kulakov do neobývaných častí krajiny, strážila štátne hranice, vykonávala špionáž a politické atentáty v zahraničí a bola zodpovedná za rozvracanie zahraničných vlád a vynucovanie stalinistickej politiky v komunistických hnutiach v iných krajinách.

Iné projekty

upraviť