Naši noční motýli

Naši noční motýli je malá, populárno-náučná kniha o niektorých vybraných druhoch nočných motýľov. Autormi knihy sú Jozef Moucha, Jiří Zahradník a Bohumil Vančura. Kniha vyšla v roku 1975 ako 40. zväzok v edícii "OKO" v nakladateľstve pre deti a mládež "Albatros".

Autori textu sú Jozef Moucha a Jiří Zahradník. Ilustrácie do práce nakreslil Bohumil Vančura. Kniha je v tvrdej väzbe, vyšla v počte 21000 kusov, ako 1. vydanie. Vytlačila ju Severografia, národný podnik, závod 1, v Liberci. Má 369 strán textu, z čoho je 150 farebných tabuliek, kde je zobrazených na každej z tabulí jeden až 5 druhov najznámejších nočných druhov motýľov. Kresby motýľov sú vcelku veľmi vydarené a je tu zobrazených dohromady niekoľko stoviek najznámejších druhov nočných motýľov z 29. vybraných čeľadí.

Táto malá kniha bola vydaná pre potreby mládeže ako informačná práca, ktorá slúži všetkým záujemcom na orientáciu v svete nočných druhov motýľov. Pri niektorých, hlavne väčších druhoch, môže slúžiť aj ako určovacia príručka. Inak je to skôr iba "pekná a vydarená kniha" pre začiatočníkov z radov mládeže.