Nadir alebo podnožník je poloha objektu na oblohe, ktorý sa nachádza presne pod pozorovateľom, teda jeho výška je -90°. Je opakom zenitu.