Nagroda Fundacji im. Kościelskich

Nagroda Fundacji im. Kościelskich (tiež Nagroda Kościelskich, „Cena nadácie Kościelských“) je poľská literárna cena udeľovaná od roku 1962 Nadáciou Kościelských (Fundacja im. Kościelskich) so sídlom v Ženeve.

Vývin a činnosťUpraviť

Nadácia Kościelských vznikla na základe poslednej vôle Moniki Kościelskiej, ktorá zomrela v júli 1959. Bola vdovou po Władysławovi Augustovi Kościelskom, vydavateľovi, básnikovi a mecenášovi umenia. Cieľom nadácie je podpora rozvoja poľskej literatúry a poézie vďaka udeľovaniu ocenení mladým poľským tvorcom (najmä spisovateľom a literárnym kritikom), do 40 rokov (s niekoľkými výnimkami), obyvateľom Poľska, alebo poľským emigrantom. Nositeľov vyberá porota zvolená správnou radou nadácie. Členmi poroty boli mimo iných aj Kajetan Dzierżykraj-Morawski, Konstanty Jeleński, Zygmunt Estreicher, Krzysztof Górski, Maria Danilewicz-Zielińska, Jan Błoński, Maciej Morawski, Andrzej Vincenz, Jacek Woźniakowski, nakrátko Jan Parandowski a Ludwik Hieronim Morstin, ktorí odstúpili vzhľadom na nemožnosť vycestovať z Poľska a zúčastniť sa zasadaní. Porota je zložená z členov rady ako aj znalcov súčasnej poľskej literatúry. Všetky funkcie v rade a porote sú čestné. Prostriedky na činnosť sú pokryté z pozostalosti Kościelských. Výška finančnej odmeny sa mení každoročne, v závislosti od príjmov z cenných papierov a počtu laureátov.

Nadácia pokračuje v tradícii mecenášstva umenia, založenej Władysławom Kościelskim (1819 – 1895), známym ako Sefer Paşa, ktorý nadobudol obrovský majetok. Zdedil ho budúci svokor zakladateľky nadácie Józef (1845 – 1911), politický činiteľ, básnik a dramaturg. Bol zakladateľom a dlhoročným predsedom Združenia poľských literátov a novinárov (Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich) v pruskom Poľsku, viedol aj širokú osvetovo-kultúrnu činnosť. Jeho syn Władysław August (1886 – 1933), básnik, prekladateľ a vydavateľ bol tiež mecenáš umenia a literatúry. Jediný syn Władysława Augusta a Moniky Kościelských, Wojciech, zomrel v mladom veku (1947). Bol posledným predstaviteľom tej línie rodiny.

Nadácia Kościelských má veľké zásluhy v poľskej kultúre. Ňou udeľované ceny sú najvyšším pravidelným ocenením poľskej literatúry za hranicami štátu. Medzi laureátov patria najvýnimočnejší poľskí prozaici, básnici a literárni kritici. Do roku 1989 sa slávnostné odovzdávanie cien odohrávalo v Ženeve, neskôr premenlivo vo Varšave, Krakove a veľkopoľskom Miłosławe (v paláci, ktorý býval majetkom Kościelských).

V súčasnosti patria do poroty mimo iných: François Rosset (predseda), Anna Estreicher, Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Jacek Sygnarski, Tomasz Różycki, Ewa Zając a Jan Zieliński.

LaureátiUpraviť

ZdrojUpraviť