Najširší sval chrbta

Najširší sval chrbta alebo najväčší sval chrbta (lat. musculus latissimus dorsi) je spinohumerálny sval chrbta. Je to plochý trojuholníkový sval, ktorý pokrýva dolnú polovicu chrbta.

Latissimus dorsi.png

Odstupuje od chrbtice kaudálne od 7. hrudníkového stavca a posledných troch rebier až po hrebeň panvovej kosti (lat. crista iliaca) a krížovú kosť (lat. os sacrum). Jeho vlákna sa zbiehajú smerom k podpazušnej jamke, prekrývajú dolný uhol lopatky a upínajú sa na hrebeň menšieho hrbčeka (lat. crista tuberculi minoris) na ramennej kosti. Spôsobuje pripaženie, zapaženie a pronáciu ramena. Je to jeden z hlavných svalov zapojených do plaveckých pohybov. Keď sú obidve ramená fixované nad hlavou, potom sťah tohto svalu ťahá trup hore, čo využívame pri šplhaní.