Napred

slovenský literárny almanach

Napred je slovenský literárny almanach s podtitulom národný zábavník mládeže slovenskej na rok 1871. Zostavili a redigovali ho Koloman Banšell a Pavol Országh-Hviezdoslav, vydavateľ a tlačiar Jozef Škarnicel. Almanach bol pokračovateľom rukopisných zábavníkov toho istého názvu študentov kolégia v Prešove. Almanach Napred predstavuje zásady Slovenského realizmu.