Nasýtený roztok je taký roztok, v ktorom sa rozpustná látka za daných podmienok už ďalej nerozpúšťa. Ak je v roztoku menej látky, ako je jej rozpustnosť pri danej teplote, je roztok nenasýtený. Pri odparovaní rozpúšťadla môžeme pripraviť presýtený roztok, pričom sa nevylučuje rozpustená látka, tá sa začne vylučovať po vhodení kryštáliku rozpustenej látky. Pritom sa vylúči také množstvo rozpustenej látky, ktoré prevyšuje jej rozpustnosť za daných podmienok.

Nenasýtený roztok je roztok, v ktorom je menej rozpustenej látky ako v nasýtenom roztoku, čiže látka v roztoku sa pri danej teplote ešte rozpúšťa.