Nedvězí u Říčan

časť Prahy

Nedvězí u Říčan je katastrálne územie Prahy, tvoriace mestskú časť Praha-Nedvězí. Je tu evidovaných 13 ulíc a 97 adries. Žije tu 270 obyvateľov.

Nedvězí u Říčan

Iné projekty upraviť