Neekvivalentná úprava rovnice

Neekvivalentná úprava rovnice je každá taká úprava rovnice, ktorá nie je ekvivaletná. Takýmito úpravami sú napríklad umocnenie a odmocňovanie – pri umocňovaní môžu vzniknúť nové korene, pri odmocňovaní zas korene odpadnúť.