Neeuklidovská geometria

Neeuklidovská geometria je geometrický systém odlišný od euklidovskej geometrie. Tvorcami neeuklidovskej geometrie sú Nikolaj Ivanovič Lobačevskij, Carl Friedrich Gauß, János Bolyai, Georg Friedrich Bernhard Riemann.

Vety neeuklidovskej geometrie sa líšia od viet euklidovskej geometrie, napríklad súčet uhlov trojuholníka je tu menší ako dva pravé uhly (180°).

Neeuklidovské geometrie majú dôležitú úlohu v súčasnej teoretickej fyzike (teória relativity, kvantová mechanika).

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.