Neklesajúca funkcia

Neklesajúca funkcia je funkcia , pri ktorej pre každé z definičného oboru funkcie platí .