Neokolonializmus

Neokolonializmus nastáva, keď krajina už nie je kolonizovaná, ale jej vláda je riadená krajinou ktorá ju v minulosti kolonizovala.