Neolitizácia

Neolitizácia je nástup neolitu, prenikanie neolitickych kultúr na isté územie, napr. neolitizácia Slovenska.

Neolitizácia SlovenskaUpraviť

Neolitizácia Slovenska sa začína na východnom Slovensku zásahom krišsko-starčevského okruhu (Košice, Michalovce), pokračuje v starom a strednom neolite na juhozápadnom Slovensku v želiezovskej skupine a na východnom Slovensku v bukovohorskej kultúre (koniec 5. tis. pred Kr.). V mladom neolite nastáva zásadná zmena v tvarovej a výzdobnej náplni keramiky (lužíanska skupina) a počas lengyelského okruhu resp. polgárskeho okruhu konc. 4. tis. pred Kr. prechádza neolit v eneolit.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.