Eneolit (iné názvy: neskorá kamenná doba, konečný neolit, neskorý neolit, rané metalikum (neskorý neolit môže byť aj synonymum pre mladý neolit); čiastočné synonymá: chalkolit, medená doba, medenokamenná doba) je v dejinách praveku a archeológii časový úsek medzi neolitom a bronzovou dobou.

Názov medená doba (chalkolit, medenokamenná doba) sa používa buď ako synonymum (najmä pre určité oblasti, napríklad Predný východ), alebo ako mierne inak definované prechodné obdobie medzi neolitom a bronzovou dobou (k tomu pozri nižšie periodizáciu a článok medená doba).

Časové a miestne zaradenie

upraviť

Eneolit sa niekedy považuje za súčasť neolitu. Vo viacerých oblastiach sveta sa pojem eneolit či medená doba - ako historická/archeologická perióda - tradične nepoužíva (iba pojem neolit), hoci sú znaky splnené (Egypt, Japonsko); do iných oblastí (lovci-zberači, jednoduchí poľnohospodári v Ázii či Amerike) sa táto fáza vývoja vôbec nedostala.

V Mezopotámii chalkolit (eneolit) trval od 5000 do 3500 pred Kr. Do Európy sa eneolit šíril z Predného východu postupne cez Balkán od začiatku 4. tisícročia, do východnej časti Karpatskej kotliny sa rozšíril okolo 3500 pred Kr. V západnej a strednej Európe sa skončil okolo 2000 pred Kr., v najsevernejšej Európe okolo 1500 pred Kr.

Na Slovensku trval podľa rôznych delení 4 000 – 2 300 al. 3 900 – 1900 al. 3 300 – 2000 al. 3 200 – 1 900 al. 2 900 – 1 900 pred Kr.

Celkovo sa datovanie sa rôzni podľa oblasti/bádateľa/definície pojmu; bežné hranice sú zhruba:

 • 5000 pred Kr. až 3000 pred Kr. pre Blízky východ
 • 4 500/4 000 pred Kr. až 3000/2000 pred Kr. pre Balkán
 • 4 500/4 000/3 900/3 300/3 200 až 2 300/2 000/1 900 pre strednú Európu
 • 4 500/2500 pred Kr. až 1 900/1 500 pred Kr. pre severnú Európu

Charakteristika

upraviť

Eneolit je obdobie, v ktorom sa vyskytujú dva druhy výrobného materiálu - tradičný kameň a niektoré kovy (odtiaľ názov „rané metalikum“), najmä meď (odtiaľ názov „medená doba“), zlato, striebro a pod. Meď sa používala na nástroje, šperky a zbrane.

Do eneolitu spadá:

 • vznik metalurgie
 • veľký rozvoj výmenného/diaľkového obchodu ((jantár, meď, kamenná surovina, soľ, kožušiny, dobytok, obilie), v dôsledku toho nárast bohatstva a vznik sociálnej nerovnosti (diferenciácie)
 • prvé využitie ťažného dobytka, voz so záprahom, domestikácia koňa
 • prvé používanie dreveného či parohového oradla (najprv ťahané človekom potom zvieraťom)
 • začiatky astronómie
 • začiatky kalendárneho a merného systému
 • v niektorých oblastiach: vznik písma a monumentálnej architektúry
 • výrobky kamennej brúsenej industrie, textilu, hrnčiarstvo
 • hlbinné dolovanie hornín a minerálov
 • vzrást hospodárskeho významu muža (patriarchát), muži určovali aj právne obyčaje
 • väčšina príbuzných rodov a kmeňov si navzájom pomáha,

V Európe pozorujeme rozsiahlu ťažbu a spracúvanie medi (spočiatku na východnom Balkáne), monumentálne hrob(k)y (megality, tolosy). Na Prednom Východe objav písma, vznik egyptskej ríše, urbanizmus miest okolo Arabského zálivu, v Iráne a pod. Z veľkých dedín vznikajú mestá. Rozvíja sa deľba práce, špecializácia, remeslá, obchodovanie, začiatky chrámového hospodárstva: z rodovej svätyne sa stal chrám a kňazi organizujú spoločnosť (výroba potravín, zabezpečovanie surovín, prerozdelovanie). V Palestíne a západnej Sýrii je významný vzrast významu obchodných faktórií. V egejskej oblasti sa vyskytli technické novinky v spracovaní medi, budovanie pevnostných múrov s polokruhovými bastiónmi a palácmi, na Kréte aj písmo (pozri Minojská kultúra).

O eneolite („chalkolite“) v Mezopotámii pozri Mezopotámia.

Periodizácia

upraviť

Slovensko

upraviť

Pozri eneolit na Slovensku

Severná a stredná Európa (s porovnaním pojmov neolit/eneolit/medená doba/bronzová doba)

upraviť
 • stredný neolit:
  • stredný neolit I (5000-4400 pred Kr.)
  • stredný neolit II / epirössen / medená doba I (4500-4200 pred Kr.)
 • mladý neolit (*)
 • neskorý neolit (po angl. Late Neolithic):
  • neskorý neolit I / epilengyel / medená doba II (4200-3750 pred Kr.)
  • neskorý neolit II / medená doba III (3800-3200 pred Kr.)
 • eneolit / konečný neolit (po angl. Final Neolithic) / medená doba IV – VI a raná bronzová doba:
  • starý eneolit / konečný neolit I / medená doba IV (3250-2750 pred Kr.)
  • stredný eneolit / konečný neolit II / medená doba V (2800-2400 pred Kr.)
  • mladý eneolit / konečný neolit III (2600 – 1900 pred Kr.) / medená doba VI (2600 – 2000) a raná bronzová doba (2250 – 1900)

(*) Pozn: Často sa medzi stredný a neskorý neolit vsúva „mladý neolit“ (napr. pre stredné a južné Nemecko), samozrejme s patričnými posunmi časového vymedzenia období. Inde naopak „konečný neolit“ odpadá, opäť s patričnými posunmi rokov.

Slovensko

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Eneolit na Slovensku

Еxterné odkazy

upraviť