Nerastúca funkcia

Nerastúca funkcia je funkcia , v ktorej pre každé z definičného oboru funkcie platí .