Nespočítateľná množina

Nespočítateľná množina je množina, ktorá má v istom zmysle viac prvkov než množina prirodzených čísel. Presne je nespočítateľná množina definovaná ako nekonečná množina, ktorá nie je spočítateľná. Nespočítateľnou množinou je napríklad množina reálnych čísel.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť