Netata [vyslov s tvrdým alebo mäkkým n] (iné názvy: netáta, netátal) môže byť:

PoznámkaUpraviť

Tvar netata je oficiálny krátky tvar názvu borievka netatová. Ostatné vyššie uvedené tvary a použitia sú dnes už len ľudový jazyk (pričom ale napr. minimálne tvar netáta bol v minulosti oficiálny názov plavúňa obyčajného).

ZdrojeUpraviť

  • ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 279.
  • Letopis Matice slovenskej. [s.l.] : tlač. K. Goriška, 1871. 232 s. Dostupné online. S. 16.
  • Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 423.
  • MAJTÁNOVÁ, M. Borievka netata. Kultúra slova (Bratislava: Veda), 1981, roč. 15, čís. 2, s. 53 – 55. Dostupné online [cit. 2020-02-10]. ISSN 0023-5202.
  • netata, netáta, netátal. In: KÁLAL, Karel; KÁLAL, Miroslav. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí : (slovensko-český differenciálny). Banská Bystrica : K. Kálal a M. Kálal, 1923. 1112 s.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.