Neuromodulátor

molekula, ktorá mení citlivosť receptorov má postsynaprickej membráne synapsie voči neuromediátorom

Neuromodulátor je molekula, ktorá mení citlivosť receptorov na postsynaptickej membráne synapsie voči neuromediátorom. Následkom toho zosilňujú alebo naopak zoslabujú príslušný vzruch. Do skupiny neuromodulátorov patria napríklad endorfíny alebo prostaglandíny.

Zdroj upraviť