Newyorský protokol je protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov prijatý v New Yorku roku 1967.

Uverejnený je v Zbierke zákonov SR v čiastke 111 pod číslom 319 z 19. 11. 1996.

Externé odkazy upraviť