Protokol

rozlišovacia stránka

Protokol môže byť:

 • zápisnica, najmä štátneho orgánu (najmä súdu)
 • presná správa o priebehu a výsledku pokusu, operácie, liečenia a podobne
 • zápisník na záznam systematického pozorovania
 • kniha úradných záznamov o prijatí a expedícii zásielok, pozri protokol (zásielky)
 • medzinárodná zmluva alebo dodatok k zmluve podrobne upravujúca/-ci záležitosti hlavnej/rámcovej zmluvy (napr. obchodná zmluva nadväzujúca na dohodu o spolupráci)
 • v diplomacii:
  • skrátene diplomatický protokol
  • oddelenie ústredného orgánu zaoberajúce sa protokolárnymi záležitosťami
 • v informatike a telekomunikáciách:
  • slovenský názov anglického "log" (záznam operácíí vykonaných počítačovým programom, nájdených chýb atď.), pozri protokol (log)
  • skrátene komunikačný protokol
  • súhrn postupov a pravidiel určujúcich činnosť výpočtového zariadenia alebo programového systému
  • v objektovo orientovanom programovaní: predmet alebo spôsob komunikácie nesúvisiacich objektov, v Jave nazývané Interface, pozri protokol (objektovo orientované programovanie)
 • film z roku 1984, pozri Protokol (film)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.