Nicky Hayesová

(Presmerované z Nicky Hayes)

Nicky Hayesová je psychologička.

Zaoberá sa psychológiou učenia. Je členkou Britskej psychologickej spoločnosti a ďalších psychologických asociácií. Má kvalifikáciu v oblasti psychológie aj vzdelávania V roku 1997 získala ocenenie za jej prínos do psychológie učenia. Je aktívna aj v oblasti výskumu a autorkou niektorých známych kníh ako napr. Základy psychológie. Psychológii učenia sa venuje na viacerých stupňoch od predškolského po vysokoškolský, a má rozsiahle skúsenosti v oblasti rozvoja formálnych aj neformálnych metód psychologického hodnotenia.

Vybrané publikácieUpraviť

  • Aplikovaná psychologie, Portál, 2003
  • Psychologie týmové práce, Portál, 2005.