Nobel (databáza liekov)

Nobel je prvá internetová databáza liekov registrovaných na Slovensku, vytvorená a prevádzkovaná spoločnosťou A.P.F. spol. s r.o.

Dostupné informácie upraviť

Databáza Nobel je dostupná bezplatne odbornej i laickej verejnosti. Poskytuje nasledovné informácie o liekoch:

 1. Kód lieku
 2. Názov lieku
 3. Doplnok, resp. balenie lieku
 4. Držiteľ lieku
 5. Štát držiteľa lieku
 6. ATC skupina lieku
 7. Indikačná skupina lieku (IS)
 8. Registračné číslo lieku
 9. Exspirácia lieku
 10. Stav registrácie lieku
 11. Platnosť registrácie lieku
 12. Typ registrácie lieku
 13. Výdaj lieku (viazanosť na recept)
 14. Príbalové letáky k liekom (PIL)
 15. Súhrny charakteristických vlastností liekov (SPC)

Databáza je vypracovaná v slovenčine, údajov je dostupná aj v angličtine (ATC klasifikácia, indikačná skupina lieku). Údaje v databáze sú aktualizované raz mesačne.

Práca s databázou upraviť

Prístup k databáze je na adrese [1], na prácu s databázou vám postačí bežný internetový prehliadač, bez potreby inštalovania ďalšieho softvéru.

Štruktúra stránok databázy Nobel umožňuje vyhľadať liek prostredníctvom jeho názvu, účinných látok, ATC kódu, držiteľa registrácie a indikačnej skupiny. Po vyhľadaní lieku máte cez odkazy prístup ku všetkým liekom, ktoré majú niektorý z uvedených údajov spoločný.

Pri vyhľadávaní môžete zadať celú vyhľadávanú hodnotu, jej začiatok, alebo po označení voľby „Vyhľadávať v celom názve“ zoskupenia znakov kdekoľvek v názve. Ďalšou možnosťou je prelistovať príslušný zoznam, teda zoznam liekov, účinných látok, držiteľov liekov, indikačných skupín, alebo strom ATC kódov.

Bez ohľadu na spôsob vyhľadávania sa dostanete k zoznamu liekov spĺňajúcich zadané kritériá. V zozname sú uvedené: 5-miestny kód ŠUKL, názov, balenie, skratka držiteľa možnosť výdaja bez receptu, ATC kód, platnosť registrácie. Ak sú dostupné, sú tu odkazy na články SPC a PIL. Kliknutím na názov lieku sa dostanete na stránku lieku.

Na stránke lieku je uvedený stručný opis lieku (zvyčajne indikácie a účinky), kompletné zaradenie v ATC systéme, účinné látky, indikačná skupina, údaje o registrácii a ďalšie údaje uvedené aj v zozname liekov.

Externé odkazy upraviť