Liek je prípravok používaný v diagnostike alebo terapii ochorení. Je zložený z liečiv (účinných látok) a pomocných látok upravovaných do určitej liekovej formy (masť, sirup, tableta, injekcia).

Dôležité definície lieku upraviť

Slovenský liekopis I upraviť

Liek je produkt získaný z liečiv a farmaceutických pomocných látok určitým technologickým postupom, všeobecne prispôsobený na to, aby sa v ňom obsiahnuté liečivo mohlo aplikovať a uplatniť tak biologický účinok, ktorého je nositeľom. Liek má liekovú formu.[1]

Slovenská legislatíva upraviť

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. (ods. 5)

Liek je aj prírodná liečivá voda, ak spĺňa požiadavky na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť a má udelené povolenie na uvedenie na trh podľa § 20 ods. 1. (str. 28)[2]

Upozornenie: V legislatíve ČR pojem léčivo zahŕňa definície slovenských pojmov liek aj liečivo. Pre slovenský pojem liek je ekvivalentný pojem léčivý přípravek a slovenskému pojmu liečivo zodpovedá český pojem léčivá látka. Pre ďalšie informácie porovnajte slovenské články Liek a Liečivo s českým článkom Léčivo. Napríklad Aspirin® je liek(sk) a léčivý přípravek(cs), kyselina acetylsalicilová je liečivo(sk) a léčivá látka(cs), ale léčivo(cs) je Aspirin aj kyselina acetylsalicilová.

Lieková forma upraviť

Lieková forma je charakteristika lieku. Opisuje jeho tvar a vnútornú štruktúru. Liek ju získava vo výrobe a podľa nej sa riadi jeho použitie. [1]

Triedenie liekov upraviť

Rôznosť zloženia a použitia liekov umožňuje použiť mnoho spôsobov triedenia. Na druhej strane množstvo odborov, ktoré sa liekmi zaoberajú vedie k tomu, že sa v praxi skutočne využíva pestrá škála systémov triedenia. Z hľadísk z ktorých sú lieky triedené spomeniem farmakologické, chemické (farmakochemické - farmaceutická chémia), technologické (galenika, farmaceutická technológia), medicínske (indikačné skupiny, aplikačné cesty), ekonomické (kategorizácia liekov), právne (výdaj liekov na recept, obmedzenia vo výdaji). Uvedené hľadiská triedenia liekov nie su vzájomne nezávislé a najbežnejšie spôsoby triedenia často využívajú viacero aspektov lieku naraz.

Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém upraviť

pozri aj hlavný článok Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém

Ako je vidieť už z názvu ATC klasifikácia využíva na triedenie najbežnejšiu indikáciu lieku, jeho farmakológiu, ale aj chemickú štruktúru. Dôležité je, že každý samostatný liek je zatriedený len v jedinej kategórie (má jediný ATC kód).

Indikačné skupiny upraviť

Indikačné alebo terapeutické skupiny liekov sú v porovnaní s ATC klasifikáciou starší systém triedenia liekov. Zásadný rozdiel oproti ATC klasifikácii je, že jediný liek môže byť zadelený do viacerých indikačných skupín.

Technologické aspekty upraviť

Existuje niekoľko spôsobov delenia liekov na základe ich liekovej formy. Keďže od liekovej formy závisí aj spôsob aplikácie, uvádzam ju v tejto skupine tiež.

Disperzný systém upraviť

Lieky sú viaczložkové systémy kde je niektorá zložka rozptýlená (dispersum) v inej zložke (dispergens). Z tohto hľadiska rozlišujeme lieky: [3]

 1. homogénne a heterogénne, podľa toho, či sú fyzikálne vlastnosti systému vo všetkých miestach rovnaké, alebo sú jednotlivé časti oddelené rozhraním.
 2. jednofázové a viacfázové, podľa počtu fáz systému.
 3. mono formné a poly formné, podľa toho, či majú dispergované častice rovnaký alebo rôzny tvar.
 4. mono disperzné a poly disperzné, podľa toho, či majú rozptýlené častice rovnakú veľkosť.
 5. podľa veľkosti častíc môžu byť disperzie molekulové (iónové), kolo idné a hrubé
 6. podľa skupenstva môžu byť plynné, kvapalné, polotuhé a tuhé

Aplikačná cesta upraviť

Aplikačná cesta je výrazne závislá od liekovej formy. V skutočnosti je však lieková forma vyvinutá preto, aby bola aplikácia lieku maximálne bezpečná, jednoduchá, pohodlná a aby sa účinná zložka lieku dostala na miesto účinku v organizme. Rôzne spôsoby aplikácie sa zvyčajne radia do troch základných skupín: [3]

 • Enterálne (gastrointestinálne) podávané lieky sú lieky podávané cez tráviaci systém. Delíme ich ďalej na orálne, ktoré pôsobia lokálne v ústnej dutine alebo sa vstrebávajú a pôsobia systémovo, a perorálne, ktoré postupujú ďalej tráviacou trubicou a vstrebávajú sa (alebo pôsobia) v žalúdku alebo v črevách.
 • Parenterálne lieky sa dostávajú na miesto účinku porušením kožnej bariéry, najčastejšie injekčne.
 • Topické lieky aplikujeme na povrch tela alebo do telesných dutín.

Príklad zatriedenia lieku upraviť

Liek: IBALGIN® 200 [4]

 1. Zatriedenie do ATC systému: M01AE01 - Ibuprofén
 2. Indikačné skupiny: antireumatikum, antiflogistikum, antiuratikum, analgetikum-antipyretikum
 3. Lieková forma: Filmom obalená tableta (tuhá lieková forma, heterogénny disperzný systém)
 4. Perorálna aplikácia
 5. Informácie o cene, doplatku pacienta a o úhrade jednotlivých liekov;

Liek - druhy/príklady upraviť

Referencie upraviť

 1. a b Min. zdravotníctva SR, Slovenský liekopis, prvé vydanie, Herba s.r.o., Bratislava 1997
 2. Zákon NRSR 545/2006 Z.z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach §2
 3. a b Pavel Komárek, Miloslava Rabišková et al.; Technologie Léků, třetí, přepracované a doplněné vydání; Galén, Praha 2006; ISBN 80-7262-423-7
 4. On-line datanáza liekov NOBEL[1]

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Liek

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • LiekInfo - databáza liekov na Slovensku, s aktuálnymi doplatkami pacientov