Liečivo je látka, ktorá sa používa na ochranu alebo obnovu zdravia, na miernenie chorobných príznakov alebo na rozpoznanie choroby. Účinok liečiva je výslednicou vzájomného pôsobenia liečiva a organizmu. Liečivá sú predmetom skúmania farmakológie.

Dôležité definície lieku upraviť

Slovenský liekopis I upraviť

Liečivo je ľubovoľná zložka lieku, ktorá poskytuje farmakologický účinok alebo iný priamy účinok pri diagnóze, liečbe alebo prevencii choroby; farmakologickým pôsobením zasahuje do štruktúry alebo funkcie ľudského a zvieracieho organizmu. Liek môže obsahovať viac ako jedno liečivo. Ekvivalentné názvy: účinná látka, liečivá látka.[1]

Slovenská legislatíva upraviť

Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka ľudského, rastlinného, živočíšneho, chemického alebo prírodného pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.[2]

Česká definícia upraviť

Upozornenie: V legislatíve ČR pojem léčivo zahŕňa definície slovenských pojmov liek aj liečivo. Pre slovenský pojem liek je ekvivalentný pojem léčivý přípravek a slovenskému pojmu liečivo zodpovedá český pojem léčivá látka. Pre ďalšie informácie porovnajte slovenské články Liek a Liečivo s českým článkom Léčivo. Napríklad Aspirin® je liek(sk) a léčivý přípravek(cs), kyselina acetylsalicilová je liečivo(sk) a léčivá látka(cs), ale léčivo(cs) je Aspirin aj kyselina acetylsalicilová.

Referencie upraviť

  1. Min. zdravotníctva SR, Slovenský liekopis, prvé vydanie, Herba s.r.o., Bratislava 1997
  2. Zákon NRSR 545/2006 Z.z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach §2 ods. 8

Pozri aj upraviť