Nosič infekčnej choroby

Nosič infekčnej choroby alebo bacilonosič je taký prenášač (vektor) infekcie (človek alebo iný živočích), ktorý je nositeľom infekčného agens, ktoré sa v ňom rozmnožuje a uvoľňuje sa z neho rôznym spôsobom do vonkajšieho prostredia, ale svojmu nositeľovi nespôsobuje žiadne príznaky ochorenia.