Nové Butovicesídlisko v Prahe 13, tvoriace východnú časť Jihozápadného města. Pozostáva predovšetkým z panelových domov, vybudovaných v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a na začiatku 90. rokov.

Pohľad na Nové Budovice
Skluptura v Nových Butoviciach

Iné projekty Upraviť