Nové Horizonty (časopis)

Nové Horizonty je časopis ktorý je zameraný na teológiu, kultúru a spoločnosť. Časopis vychádza štvrťročne.

Vznik časopisu upraviť

Časopis vznikol z iniciatívy prof. Jána Dudu v jeseni 2007. Vznikol z troch dôvodov:

  • každoročne sa vracajú kňazi a laici zo štúdii v zahraničí, preto by bolo chybou, nevyužiť ich potenciál a skúsenosti.
  • existuje „hlad“ po takomto type periodika, o náročnejšie a hlbšie čítanie má záujem katolícka inteligencia
  • redakcia sa snaží ideovo nadviazať na úspešnú generáciu katolíckych intelektuálov, ktorí zoskupovali okolo rektora kňazského seminára na Spišskej Kapitule – Františka Skyčáka (bolo založené aj občianske združenie s jeho názvom).

Z históriie upraviť

Časopis začal vychádzať v januári 2008. Časopis má udelený imprimatur. Imprimatur udelil spišský diecézny biskup, Mons. František Tondra [1]. Od začiatku vydávania až do do 30. júna 2009 ho vydávalo vydavateľstvo Lúč. Od 1. júla 2009 je vydavateľom Klub priateľov Ferka Skyčáka [2] [3]. Časopis je distribuovaný vo farnostiach alebo v obchodoch Lúč a SSV. Medzi ciele časopisu je lepšie sa zorientovať v aktuálnom teologickom a cirkevnom dianí. Redakcia by bola rada ak by sa sformovala okolo časopisu skupina katolíckych intelektuálov s kritickým pohľadom na svet, s kvalitným vzdelaním a láskou k Cirkvi. Cieľom je aj prispenie k budovaniu plodnej a zdravej katolíckej kultúry. Prianie je aj aby čím viac ľudí objavilo vo viere v Boha a v Katolíckej cirkvi ľudské i duchovné hodnoty postavené na Bohočloveku Ježišovi Kristovi, bez ktorých sa nezaobíde žiadna spoločnosť. Časopis chce príspevkami prispieť k formovaniu osobností, ktoré by vedeli reagovať na impulzy spoločenského a cirkevného diania. Tak ako konal František Skyčák, ml., učiteľ Ladislava Hanusa

Redakcia upraviť

Zodpovedný redaktor upraviť

  • ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Redakčná rada upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť