Prof. PhDr. ThDr. Ladislav Hanus, DrSc. h. c. (* 26. február 1907, Liptovský Mikuláš – † 7. marec 1994, Ružomberok) bol rímskokatolícky kňaz, historik umenia, slovenský novotomistický filozof, významný predstaviteľ slovenskej kultúrnej filozofie, profesor morálnej teológie v Spišskej Kapitule, prekladateľ, esejista a publicista.

Ladislav Hanus
slovenský novotomistický filozof
Štát pôsobeniaČesko-Slovensko Česko-Slovensko
Slovensko Slovensko
Biografické údaje
Narodenie26. február 1907
Liptovský Mikuláš, Rakúsko-Uhorsko (dnes Slovensko)
Úmrtie7. marec 1994 (87 rokov)
Ružomberok, Slovensko
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka

Životopis

upraviť

Ladislav Hanus zmaturoval na reálnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1926 študoval teológiu v bohosloveckom seminári na Spišskej Kapitule. V akademickom roku 1927/28 prestúpil na štúdium filozofie a teológie do Innsbrucku,[1] kde promoval roku 1932 a získal doktorát teológie. Bol ovplyvnený svojím učiteľom v Spišskej Kapitule Františkom Skyčákom, ml. (existenciálne zakotvený tomistický kultúrfilozof)[2] a preto bol zástancom filozofie novotomizmu.

Ako kaplán pôsobil v Spišských Vlachoch (1932), v Spišskej Novej Vsi (1933 – 1934) a konečne v rokoch 1935 – 1938 u Andreja Hlinku v Ružomberku. V rokoch 1938 – 1950 pôsobil ako profesor morálnej teológie v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Od roku 1941 redigoval časopis Kultúra, profilovaný ako časopis slovenskej kresťanskej inteligencie a v rokoch 1944 – 1945 avantgardný časopis Obroda, na ktorý nadviazal v rokoch 1946 – 1948 časopis Verbum.

V rokoch 1951 – 1952 sa skrýval pred štátnou bezpečnosťou (Liptov, Žilina, Kysuce). Na jeseň 1952 bol bezpečnosťou chytený, tvrdo vypočúvaný a na základe vykonštruovaných a nepravdivých obvinení, vedených proti katolíckej cirkvi a katolicizmu, odsúdený na 16 rokov odňatia slobody za údajnú velezradu. Vo väzení bol fyzicky aj psychicky týraný. Jeho spoluväzňami boli okrem iných napríklad teológ a historik umenia kňaz Josef Zvěřina, či biskup Ján Chryzostom Korec a ďalší. Na slobodu bol prepustený na podmienku až v roku 1965. Mohol pracovať iba ako kurič v Technickom skle v Bratislave.

Od roku 1968 sa vrátil do kňazskej pastorácie ako farár v Kvačanoch a Hybiach. Do dôchodku odišiel v roku 1983. Odvtedy až do svojej smrti žil v Ružomberku.

L. Hanus o kultúrnom diele

upraviť

„Kultúrne dielo žije akoby dvojakým bytím – pohľad bezprostredne pozoruje iba hmotnú postať a spôsob techniky. Ale na tých istých kontúrach sa vinie línia inej postati, čosi, čo zmyslovému pohľadu uniká – prítomnosť duchovného.“ [chýba zdroj]

Dielo (výber)

upraviť

Knižné diela

upraviť
 • Švajčiarska cesta, 1936, cestopisná črta
 • Rozprava o kultúrnosti, 1943, 1991
 • Rozhľadenie, 1943
 • Všeobecné kresťanstvo, 1944
 • Jozef Kútnik Šmálov: život, činnosť, tvorba, 1992
 • Romano Guardini. Mysliteľ a pedagóg storočia, 1994, Lúč, ISBN 80-7114-124-0.
 • Kostol ako symbol, 1995
 • Človek a kultúra, 1997 – rozšírená verzia diela Filozofia kultúry
 • Princíp pluralizmu, 1997
 • Pokonštantínska Cirkev, 2000
 • Spomienky na Ferka Skyčáka, 2001, predtým v 1984 v Kanade
 • Umenie a náboženstvo, 2001
 • O kultúre a kultúrnosti, 2003
 • Pamäti svedka storočia, Lúč, 2006 – obsiahly záznam rozhovorov Jána Magu s prof. L. Hanusom
 • Princíp kresťanskej morálky, 2007.

Preklady

upraviť
 • Rilke, R. M.: Zápisky Maltheoho Lauridsa Briggeho, 1942
 • Lippert, P.: Z Engadinu. Listy na potešenie, 1947
 • Pascal, B.: Myšlienky, 1948

Články (výber)

upraviť

O kultúre

upraviť
 • Západná kultúra a kresťanstvo. In: Svoradov, 1936, č. 4.
 • Západ v agónii...? In: Svoradov, 1936, č. 5 – 6.
 • Dom a svet. In: Slovenské pohľady, 1941, č. 1, s. 1 – 6.
 • Nové požiadavky katolíckeho života (Ide o pluralizmus). In: Kultúra, 1941, č. 2 – 3, s. 58 – 66.
 • Do nového ročníka. In: Kultúra, 1942, č. 1, s. 2 – 7.
 • Fanatizmus. In: Obroda, 1943, č. 2, s. 65 – 70.
 • Gýč v krvi. In: Obroda, 1943, č. 4, s. 215 – 216.
 • Pätnásty ročník kultúry. In: Kultúra, 1943, č. 1, s. 1 – 5.
 • Paškvil náboženskej kultúry. In: Obroda, 1944, č. 5, s. 263 – 264.
 • Stať o duchovných hodnotách. In: Obroda, 1944, č. 8, s. 421 – 436.
 • (rec.): Dve knihy J. Maritaina. In: V, 1947, č. 6, s. 361 – 367.
 • Kresťan a dejiny. In: Verbum, 1947, č. 5, s. 207 – 217.
 • Protestantizmus ako náboženský typ. In: V, 1948, č. 7 – 8, s. 371 – 378.
 • Teológia kultúry ako problém a úloha. In: Via, 1969, č. 10, s. 154 – 156.
 • Verbum sa vracia. In: V, 1992, č. 1, s. 3 – 3 – 7.
 • Pluralizmus. In: Viera a život, 1992, č. 1, s. 17 – 30.
 • Spamätávame sa (Reflexie nad inšpiráciami). In: Viera a život, 1992, č. 1, s. 39 – 43.
 • Vecou môjho srdca je kultúra. (Prejav pri udeľovaní čestného doktorátu 5. marca 1992 na FF UK v Bratislave). In: Katolícke noviny, 13. marca 1992, s. 3.
 • Ladislav Hanus o zmysle kultúry. In: Filozofia, 1992, č. 10, s. 621 – 626 (zhováral sa F. Fundárek).
 • Princíp pluralizmu. In: Listy, 1996, č. 1, s. 9.
 • Rozprava o klerikalizme (spracoval a upravil M.Lačný). In: Proglas, 2001, č. 1, s. 3 – 4.

O človeku

upraviť
 • Zákon tradície. In: Slovenské pohľady, 1939, č. 8 – 9, s. 431 – 441.
 • Ľud. In: Slovenské pohľady, 1940, č. 1, s. 27 – 36.
 • Labor improbus. In: Slovenské pohľady, 1940, č. 8 – 9, s. 491 – 501.
 • Humanistické vzdelanie. In: Kultúra, 1941, č. 5 – 6, s. 201 – 210.
 • Kňazská výška. In: Kultúra, 1941, č. 10 – 11, s. 400 – 405 (tiež in: Kultúra, 1998, č. 24, s. 12 – 13.)
 • O Metamorfóze charakteru. In: Kultúra, 1941, č. 10 – 11, s. 459 – 460.
 • Orfeus v podsvetí. In: Kultúra, 1942, č. 2, s. 94 – 96.
 • Etos vedy a kritiky. In: Kultúra, 1942, č. 4, s. 190 – 192.
 • Ušľachtilé formy. In: Kultúra, 1942, č. 5, s. 239 – 240.
 • Ženský vkus. In: Živena, 1943, č. 11, s. 351 – 352.

O politike

upraviť
 • Buďte striezliví. In: Slovák, 1929, č. 271, s. 7.
 • Zodpovednosť. In: Rozvoj, 1929/1930, č. 8, s. 170 – 171.
 • Pred rozhodným krokom. In: Tatranský Slovák, 1935, č. 1, s. 3.
 • O demokratickú výchovu ľudu. In: Tatranský Slovák, 1935, č. 4, s. 3.
 • Princíp vodcovstva v Hlinkovej strane. In: Tatranský Slovák, 1935, č. 11, s. 2.
 • Po pražskom kongrese. In: Tatranský Slovák, 1935, č. 12, s. 2.
 • Slovenská štátnosť. In: KRA, 1941, č. 1, s. 11 – 17 (tiež in: Kultúra, 1999, č. 4 a 5, s. 12).
 • K národnému športu. In: KRA, 1941, č. 2 – 3, s. 125 – 127.
 • M. R. Štefánik – Problém našej biografie. In: KRA, 1941, č. 4, s. 174 – 174.
 • O vecný tón. In: KRA, 1941, č. 4, s. 174 – 176.
 • Nacionalizmus. In: SP, 1941, č. 7 – 8, s. 437 – 442.
 • Diletanti. In: KRA, 1941, č. 7 – 8, s. 327 – 330.
 • Univerzitný docent Dr. Štefan Polakovič: Slovenský národný socializmus. Ideové poznámky. In: SP, 1941, č. 4, s. 276 – 279.
 • Kauza Rázusovho „Odkazu mŕtvych“. In: KRA, 1942, č. 5, s. 202.
 • Dr. Ján Bubán: Najhlbší koreň vlastnenia. In: KRA, 1942, č. 14, s. 183 – 184.
 • Nacionalizmus ženskej. In: Živena, 1943, č. 2, s. 41 – 46.
 • Svätoštefánska idea zo slovenského a katolíckeho stanoviska. KRA, 1943, č. 5, s. 193 – 198.
 • Ideové základy 19. a nášho storočia. In: SP, 1943, č. 8 – 9, s. 469 – 477.

O umení

upraviť
 • Niečo o novom umení, 1940.
 • O terajšom stave cirkevného umenia, 1940.
 • Kňaz a umenie, 1940.
 • Ešte o liturgickom umení, 1941.
 • Nové stretnutie náboženstva s umením, 1942.
 • Poznámky na list (O postavení umenia v náboženstve). In: KRA, 1942, č. 11, s. 482 – 485.
 • Situácia súčasného náboženského umenia. (K oltárnemu obrazu Martina Benku). In: Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti (zborník), SK 1943, s. 171 – 261.
 • Slovo o náboženskom umení. In: Obroda, 1944, č. 7, s. 113 – 118 (tiež in: Kultúra, 2000, č. 21, s. 14.).
 • Spolupráca staviteľa s kňazom. In: Obroda, 1944, č. 6, s. 294 – 297.
 • Náboženský maliar Ladislav Záborský. In: V, 1947, č. 3, s. 143 – 149.
 • Postoj protestantizmu k sakrálnemu umeniu. In: V, 1948, č. 7 – 8, s. 422 – 433.
 • Umenie ako výraz a štýl, čiže: Malý kurz estetiky, 1948.
 • Problém stavby nových kostolov. In: KN, 1969, č. 15. Kostol ako symbol. In Sakrálna architektúra. Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou, B 1991.
 • Úvaha o časopise projekt. In: KN, 1991, č. 6, s. 9.
 • Umenie ako výraz a štýl, čiže: Malý kurz estetiky. In: Tamže, 2001, s. 348 a nasl.

O veľkých osobnostiach

upraviť
 • Goethe a my. In: Rozvoj, 1931/1932, č. 9, s. 195 – 197.
 • Katolícky mysliteľ Romano Guardini. In: SV, 1935, č. 5 – 6.
 • Kongres slovenských spisovateľov. In: KRA, 1936, č. 2, s. 123 – 128.
 • Švajčiarska cesta. In: KRA, 1936, č. 10, s. 453 – 501 a č. 11, s. 544 – 576.
 • Za zosnulým Petrom Lippertom. In: SV, 1937, č. 3.
 • R. M. Rilkeho Rekviem. In: SP, 1939, č. 12, s. 659 – 667.
 • Engadin. In: SP, 1940, č. 4, s. 228 – 237.
 • Engadin a Nietzsche, 1940.
 • Analytik moderného človeka (Peter Lippert), 1940.
 • Humanistické vzdelanie.In: Kultúra, 1941
 • Guardiniho kniha o Dostojevskom. In: KRA, 1941, č. 10 – 11, s. 426 – 433.
 • Dumka (Poznámka na okraj vydania Rilkeho Zápiskov M. I. Briggeho). In: SP, 1942, č. 2, s. 91 – 93.
 • F. M. Dostojevskij a svet boľševizmu. In: SP, 1942, č. 3, s. 153 – 164.
 • Kristova postava u F. M. Dostojevského. In: SP, 1942, č. 8 – 9, s. 520 – 538.
 • Obnova humanizmu v Rakúsku. In: V, 1947, č. 3 – 4, s. 174 – 179.
 • Lippertov Engadin, 1947.
 • Lippertova kniha o modernom Jóbovi, 1948.
 • Múdrosť Pascalove apológie, 1948.

Literatúra o Ladislavovi Hanusovi

upraviť
 • Hamada, M.: Kresťanský humanizmus proti spochybňovaniu slobody a demokracie, Kultúrny život, 1992
 • Letz, Ján.: Náš veľký jubilant L.H.,Bratislavské listy, 1992, č. 2, s. 15 – 16.
 • Fundárek, F.: L. H. – významná postava katolíckeho disidentu. In: Milan Šimečka v premenách času, 1996, s. 92 – 98.
 • Baláž, Anton. (zost.): Ladislav Hanus 1907 - 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti. Zborník k storočnici L. Hanusa, Literárne informačné centrum Bratislava, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007, 386 s [3] [4].
 • Baláž, Anton. (ed.): Una figura di spicco nel pensiero cristiano europeo: Ladislav Hanus (1907 - 1994) nel calendario delle ricorrenze culturali dell UNESCO. 2007, 96 s.
 • Kekeliaková, Monika. (ed.): Ladislav Hanus v mozaike reflexií, interpretačných dotykov a postojov, 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 297 s.
 • Letz, Ján.: In: Slovenská kresťanská filozofia jej perspektívy, 2010, s. 62 – 82, 96 – 98, 102, 128, 218 – 219, 316 – 319.
 • Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal Ladislava Hanusa za jeho vernú službu Cirkvi čestným titulom apoštolský protonotár
 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa - spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku.
 • Roku 1992 mu Filozofická fakulta UK udelila čestný doktorát. [5]

Referencie

upraviť
 1. Ladislav Hanus [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2019-03-11, [cit. 2020-06-30]. Dostupné online.
 2. osobnosti.sk. František Skyčák ml. [online]. osobnosti.sk, [cit. 2020-06-30]. Dostupné online. Archivované 2020-06-30 z originálu.
 3. Recenzia - litcentrum.sk
 4. Zborník k storočnici Ladislava Hanusa, pdf
 5. Absolventi [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-10-13]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť