Novgorodská krajina

Novgorodská krajina alebo Novgorodská zem (rus. Новгородская земля alebo Земля Новгородская) bola jedna z veľkých územno-štátnych jednotiek v sústave Staroruského štátu, neskôr Moskovského štátu, existujúca do roku 1708 s hlavným mestom v Novgorode.

Mapa štátu cca 1400

V časoch najväčšieho rozkvetu územie Novgorodskej zeme siahalo od Bieleho mora až k Uralu, ohraničovala teda takmer celé dnešné územie severozápadného Ruska.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť