Nutácia je mierny nepravidelný pohyb osi rotácie osovo symetrického objektu, napríklad gyroskopu alebo planéty.

Nutácia Zeme je pohyb skutočného pólu rovníka okolo stredného pólu po kružnici v zápornom smere s periódou 18,61 rokov. Príčinou sú periodické zmeny gravitačných účinkov Mesiaca na rotujúci zemský elipsoid.