Občina (spoločenstvo)

Občina je spoločenstvo ľudí založené na pokrvnom príbuzenstve (rodová občina - rod), územnom princípe (susedská občina) a pod., ktoré spravidla predstavuje (najmä ekonomicky) uzavretý útvar, a ktoré je založené na kolektívnom vlastníctve výrobných faktorov (najmä pôdy) a samospráve s volenými alebo dedičnými predstaviteľmi.

Rodové občiny sú typické pre väčšinu praveku a niektoré staroveké štáty a obdobia. Susedské občiny sa vyskytovali najmä v stredoveku.