Obchodná spoločnosť

rozlišovacia stránka

Obchodná spoločnosť môže byť:

  • všeobecne, najmä v histórii: spoločnosť (podnik) venujúca sa najmä obchodu (obchodu v pravom slova zmysle)
  • v súčasnom stredoeurópskom práve: označenie niektorých druhov spoločností, pozri obchodná spoločnosť (právo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.