Obdobie prisvojovacieho hospodárstva

Obdobie prisvojovacieho hospodárstva je obdobie v dejinách ľudstva zhruba zodpovedajúce v inom delení paleolitu. Je to opak obdobia výrobného hospodárstva, v ktorom druh človek žije dodnes.

Človek sa živil len zberom, lovom, rybolovom (tým, čo poskytovala príroda), nič nevyrábal.