Obec alebo gmina (poľ. gmina, slovo pochádza z nem. Gemeinde = obec) je pred druhou svetovou vojnou a potom znova od roku 1990 najnižšia administratívna (samosprávna) jednotka v Poľsku.

Poľské obce

Obec však v Poľsku nie je definovaná ako na Slovensku, t. j. ako jedna dedina či jedno mesto, ale väčšinou ako spoločenstvo niekoľkých dedín (wieś alebo wioska) či dedín a mesta, ktoré však nemajú vlastnú právnu subjektivitu.

Každý okres (powiat) sa delí na obce (gminy), a to buď mestské, mestsko-vidiecke alebo len vidiecke (gmina miejska, gmina miejsko-wiejska a gmina wiejska). Tie sú, ako je zrejmé už z názvu, zložené buď len z mesta (či jeho časti), mesta a dedín, alebo len z dedín. Gmina si môže vytvárať pomocné podriadené jednotky – šoltýstva (sołectwo), štvrte (dzielnica), sídliská alebo osady (osiedle), kolónie (kolonia) aj. V súčasnosti je v Poľsku 2 489 obcí. Najväčšou obcou v Poľsku je obec Pisz v Piskom powiate, ktorá má rozlohu 635 km².

Priemerný počet obyvateľov obce je 15 000.

Na čele obce stojí Rada obce (vo vidieckych gminách rada gminy, vo mestsko-vidieckych gminách rada miejska, vo mestských gminách rada miasta) a starosta (vo vidieckych gminách wójt, vo mestách burmistrz, vo mestách s právami powiatu prezydent miasta). Obec zabezpečuje všetko, čo nie je dané do právomoci vojvodstva a powiatu (šport, knižnice, predškolské zariadenia, základné a stredné školstvo, ale aj zdravotníctvo).

Pozri aj

upraviť