Objekt alebo predmet (z lat. obicere = predhodiť, postaviť proti) je to, na čo sa zameriava činnosť. Pojem objektu sa mení podľa toho, aké kategórie intervenujú v úvahách o ňom. Objekt sa vo filozofii tématizuje často v spojitosti so subjektom.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.