Objektivita (filozofia)

Objektivita alebo objektívnosť je:

  • státie, bytie vo vzťahu k objektu, obsiahnutosť v objekte, určenosť objektom, založenosť v objekte, vecnosť
  • jestvovanie nezávisle od vedomia
  • pravdivosť, správnosť, hodnovernosť

Podľa Kanta je objektívnosť atribút vedeckého poznania spočívajúci v nevyhnutnosti a všeobecnosti.