Objektivizmus (Ayn Rand)

Objektivizmus je kompletný filozofický systém, ktorý vytvorila Ayn Rand. Jeho metafyzické základy prerastajúce do politickej filozofie vytvárajú konzistentnú ideovú doktrínu s jasnou praktickou aplikáciou.

Štyrmi piliermi systému je objektívna realita, rozum, individualizmus a kapitalizmus.

1. Realita je metafyzickou entitou, ktorá je objektívna a absolútna. Fakty sú nezávislé na citoch, túžbach či želaniach ľudí.

2. Rozum je jediný spôsob uchopenia reality. Epistemologická rovina jej filozofie chápe rozum ako jediný zdroj poznania.

3. Každý človek je účelom a cieľom sám o sebe. Randina filozofia zdôrazňuje racionálny individualizmus a vlastné šťastie ako najvyšší morálny cieľ života.

4. Ideálnym politicko-ekonomickým systémom je laissez-faire kapitalizmus.