Oblasť (matematika)

Oblasť je bodová množina, ktorá:

  • 1. obsahuje len vnútorné body, t. j. ku každému jej bodu prislúcha okolie, ktoré celé patrí k tejto množine,
  • 2. je súvislá, t. j. každé jej dva body je možné spojiť lomenou čiarou, ktorá celá leží v rovine.

Ak sa k oblasti pridávajú aj jej hraničné body, hovorí sa o uzavretej oblasti. Pritom hraničný bod množiny je taký bod, v ktorého každom okolí sa nachádzajú body, ktoré do množiny patria, a body, ktoré do množiny nepatria.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.