Obzor (1907 – 1918)

Obzor bol týždenník, ktorý vychádzal na Slovensku od roku 1907.

Obzor, s podnázvom Hospodársky a sociálny týždenník (od 7. februára 1909 aj Hazafias tót Hetilap), vychádzal raz týždenne na Myjave.

Redaktor a vydavateľ

upraviť
 • hlavný redaktor a majiteľ: Filberger Gyula
 • tlač: Daniel Pažický na Myjave

Periodicita

upraviť
 • 1907 – I. roč. – 37 čísiel – po 4 – 6 strán
 • 1908 – II. roč. – 52 č. – po 4 – 6 s.
 • 1909 – III. roč. – 52 č. – po 4 s.
 • 1910 – IV. roč. – 52 č. – po 4 s.
 • ...
 • 1915 – IX. roč. – 52 č. – po 4 s.
 • 1916 – X. roč. – 52 č. – po 4 s.
 • 1917 – XI. roč. – 53 č. – po 4 s.
 • 1918 – XII. roč. – 26 č. – po 4 s.

Pozri aj

upraviť
 • OBZOR. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.