Oceán (časť svetového oceánu)

Oceán je časť svetového oceánu, ktorá je oddelená pevninami, má uzavretý systém oceánskeho prúdenia, špecifické fyzikálne vlastnosti vody, vlastný systém sedimentov na dne a hlboké panvy. Oceán sa delí (spravidla len v okrajových častiach) na moria.

Päť oceánov Zeme
Tichý oceán
Atlantický oceán
Severný ľadový oceán
Indický oceán
Južný oceán
z  d  u

Rozlišujeme tieto oceány:

Meranie hĺbok upraviť

Oceány sú príliš rozľahlé na to, aby sa ich dná dali zmapovať len prostredníctvom lodí. Hĺbkové mapy sa preto zostavujú na základe meraní družíc z obežnej dráhy Zeme. Družica síce nie je schopná zmerať hĺbku oceánskeho dna, no dokáže merať výšku hladiny. Hladina oceánov totiž nie je jednoduchým výsekom z gule, ako by zodpovedalo gravitačnému pôsobeniu zakriveného povrchu Zeme. Voda vytvára nad tiažovými anomáliami (pohoria) vyvýšeniny a nad priekopami zase "údolia". Tieto miestne zmeny výšky hladiny sú oveľa väčšie, ako zmeny výšky hladiny počas prílivov a odlivov. Porovnávaním zmeranej výšky hladiny s referenčnou výškou sa teda odvodzuje hĺka oceánskeho dna na danom mieste.[1]

Referencie upraviť

  1. Dorling Kindersley Limited. Oceán. Redakcia Albína Gardošová, Helena Oleňová; preklad Mirko Bohuš, Tomáš Čejka, Juaj Činčura, Marta Hajčíková, Ján Kautman, Natália Lipová, Elena Štefková, Ľudomír Vidlička. Bratislava : Ikar, 2007. ISBN 978-80-551-1443-9. S. 187.

Iné projekty upraviť